Diskusija “GNP – pirmais BIO reģions Latvijā. Kādu pasauli atstāsim nākamajām paaudzēm? “

Datums: 17.09.2022.
Laiks: 11.30 – 13.00
Norises vieta: Valmiermuižas parka satuve

Mēs lepojamies ar Latvijas dabu un to, ka mums ir zaļa valsts. Viens no mūsu dabas bagātības simboliem ir Gaujas Nacionālais parks (GNP). Tas ir mūsu pienākums un atbildība – rūpēties par šīs teritorijas aizsardzību un dabas bagātību saglabāšanu šodien un nākotnē.

Veidojot GNP kā bioloģisko reģionu, ir iespējams vienlaicīgi padarīt šo teritoriju par pieprasītāko un iemīļotāko dzīvesvietu, kur dabas aizsardzība iet roku rokā ar dzīvošanu veselīgā un skaistā vidē, kā arī ar ilgtspējīgu biznesa attīstību. GNP varētu iegūt konkurences priekšrocības, ja te tiktu noteikta teritorija, kurā lauksaimnieciskā darbība notiktu tikai saskaņā ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm. Šī būtu no pesticīdiem brīva teritorija, kurā varētu zelt bioloģiskā biškopība, kas Latvijā kļuvusi par apdraudētu nozari. Ar skaidro pozicionējumu iegūtu tūrisms, pievilinot gan vietējos, gan ārvalstu tūristus, kas lūko pēc atpūtas dabā, tīras pārtikas un veselības uzlabošanas iespējām. Šī būtu vieta, kur attīstās bioloģiskā saimniekošana – apgādājot vietējos iedzīvotājus, kafejnīcas, mācību iestādes, pansionātus un citas publiskās iestādes ar tīru un veselīgu pārtiku. Šī būtu vieta, kur audzēt ārstniecības augus, lai apmierinātu medicīnas un kosmētikas nozaru augošo pieprasījumu. Līdzās lauksaimniecības nozarei attīstītos arī bioloģisko produktu pārstrāde. Tas viss kopā pavērtu plašas iespējas visā Vidzemes reģionā attīstīt bioekonomiku, kas ir viena no Vidzemes plānošanas reģiona izvirzītajām prioritātēm.

Diskusijā ar valsts pārvaldes un GNP saimniekojošo pašvaldību pārstāvjiem runāsim par soļiem, kā īstenot šo vīziju. Diskutēsim par cilvēka tiesībām uz tīru dzīves vidi un veselīgu pārtiku, kā arī par sabiedrības līdzdalības iespējām aizsargājamo dabas teritoriju attīstībā.

Diskusiju vada:  Lāsma Ozola, biedrības “GreenFest” līdzdibinātāja

Dalībnieki:
Līga Sausiņa – Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece
Linards Kumskis – Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
Inese Suija-Markova – Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Jānis Olmanis – Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
Inese Bērziņa – Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Attīstības nodaļa” vadītāja, telpiskās un stratēģiskās attīstības plānotāja
Rolands Auziņš – Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas vadītājs
Guna Kalniņa-Priede – Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja
Dace Eihenbauma – Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītāja
Edgars Ricevs – biedrības “GreenFest” vadītājs, daudzfunkcionālā projekta “Līgatnes papīrfabrika” attīstītājs