Diskusija “Eiropas Zaļais kurss – drauds vai iespēja uzņēmējiem”

Datums: 17.09.2022.
Laiks: 13.30 – 14.50
Norises vieta: Valmiermuižas parka skatuve

Eiropa ir uzņēmusies būt par līderi klimata pārmaiņu novēršanā un to seku mazināšanā. “Zaļais kurss” ir grandiozs pārmaiņu plāns, kas ideālā situācijā ļaus vismaz piebremzēt klimata izmaiņu “vilcienu”, kas

draud pārvērsties par eksistenciālu draudu cilvēces pastāvēšanai. Tomēr, kā jau jebkurai grandiozai

iecerei, tai ir gan savi atbalstītāji, gan noliedzēji. Tādas biznesa nozares kā enerģētika, transports,

lauksaimniecība un derīgo izrakteņu ieguve tiek noliktas izvēlēs priekšā – mainīties vai mirt. Latvijas

uzņēmējdarbības vide lielā mērā ir atkarīga no šīm nozarēm. Ko darīs lauksaimnieki, lai realizētu politiku “no lauka līdz galdam”, kā mācēsim pārkārtot savu enerģētikas sektoru, vai ēku siltināšanā tiksim līdzi jaunajām prasībām? Latvijā ir daudzi uzņēmēji, kas ir ļoti skeptiski noskaņoti par “Zaļā kursa” ieviešanas politiku, kā argumentu minot to, ka pārkārtošanās iznīcinās mūsu tradicionālās biznesa nozares, ka kļūsim nekonkurētspējīgi Eiropas un pasaules tirgos. Bet atrodas arī tādi uzņēmēji, kuri “Zaļā kursa” prasības kā reiz ieraudzījuši kā iespējas savai izaugsmei. Mums šoreiz vairāk interesē tie otrie.

Diskusiju vada: 

Artūrs Jansons – biedrības “CSR Latvia” biedrs, Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vadītājs

Artūrs ir ģeogrāfs pēc izglītības un pārliecības. Ne vienmēr saprot, ko pagatavot no banāna, bet noteikti pastāstīs, kur un kā tas aug. Spēj stundām runāt par cilvēka ietekmi uz vidi un vienmēr ilustrē to ar piemēriem no savas dzīves, jo uzskata, ka tikai mainoties pašam var izmainīt pasauli.

Dalībnieki:
Gints Kukainis – SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs
Aigars Ruņģis – SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” valdes loceklis
Līga Vecā – biedrības “Valmieras Attīstības aģentūra” valdes locekle
Guna Kalniņa – Priede  – Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja
Evita Goša – SCHWENK Latvija SIA Vides un juridiskā direktore, valdes locekle