Lekcija. Topogrāfiskā poēzija un Gaujas Nacionālais parks kā mācīšanās vide

Datums: 02.10.2022.
Laiks: 10.00
Norises vieta: Ruckas veranda, Cēsis