Saruna. Rāma un ilgtspējīga dzīvošana – saimniekošana

Datums: 02.10.2022.
Laiks: 12.00
Norises vieta: Ruckas veranda, Cēsis