Lekcija. Mājas Cēsīs – ilgtspējas principi dzīves telpas veidošanā

Datums: 01.10.2022.
Laiks: 16.00
Norises vieta: Ruckas veranda, Cēsis