Kas ir Greenfest

  • GreenFest festivāls – zaļā dzīvesveida festivāls GreenFest notiek Siguldā kopš 2018.gada. Šo četru gadu laikā festivāls no nelielas domubiedru grupas ir izaudzis par pamanāmu un gaidītu ikgadēju pasākumu ikvienam, kuram rūp zaļš un videi draudzīgs dzīvesveids. Festivālā notiek lekcijas, diskusijas, meistarklases, un radošas darbnīcas, kā arī mākslas performances un mūzikaskoncerti. 2021.gadā GreenFest notiks 1.-3.oktobrī Siguldā.
  • GreenFest zemes mākslas festivāls – radīts kā GreenFest festivāla paplašinājums un notiks pirmo reizi 2021. gadā no 8.augusta līdz 31.oktobrim, kad Gaujas Nacionālajā parkā būs apskatāmi 12 Latvijas mākslinieku veidoti zemes mākslas (land-art) objekti.
  • Greenfest biedrība – dibināta 2020.gada decembrī ar mērķi: Veicināt Latvijas dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un Gaujas Nacionālā parka ilgtspējīgas attīstības plānošanu, meklējot inovatīvus risinājumus cilvēka, vides un dabas savstarpējai mijiedarbībai; Veidot un attīstīt sabiedrības vides apziņu, izpratni un ētiku, kā arī veicināt sabiedrības līdzdalību vides un dabas aizsardzībā, lai radītu ilgtspējīgu sabiedrības un Latvijas valsts attīstību; Vairot sabiedrības informētību par esošajām labajām praksēm, kas saistītas ar videi draudzīgu saimniekošanu un veselīgu dzīvesveidu.